เจาะซอกหาแก่นอีสานกับนิตยสารทางอีศาน

0
866

 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน” เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ไร่ธารเกษม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “เจาะซอกหาแก่นอีสาน” แบ่งออกเป็น ๔ ย่อย ได้แก่

๑.ศิลปะ การแสดงพื้นบ้าน และวรรณกรรม นำโดย ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์, ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
๒.สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผู้นำเสวนา ฟรานซิส คริปสส์, รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
๓.อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ ผู้นำเสวนา ทองแถม นาคจำนง, วีระ สุดสังข์
๔.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำโดยสนั่น ชูสกุล, ปราโมทย์ ผลภิญโญ และเดชา คำเบ้าเมือง

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ทัศนางานจิตรกรรมอลังการ รื่นรมย์ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน สดับขับขานกานท์กวี และดื่มด่ำบทเพลงแห่งมวลมิตร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณลุงคำสิงห์ ศรีนอก (ลาว คำหอม) ประธานมูลนิธิทางอีศาน กล่าวสุนทรกถา ความว่า “ดูเหมือนว่าในยุคสมัยของเรานี้ เป็นยุคไร้พรมแดน ชีวิตของมนุษย์ไปมาหาสู่กันมากขึ้น ไปที่เยอรมัน ผมชอบไปดูโบสถ์ เมืองใหญ่ ๆ ของเขาที่โคโลญ เขาก็อวด แต่ก่อนไม่เคยมีใครมาถาม โบสถ์ของเขานี่เป็นนามธรรมของความศรัทธา แต่แล้วขณะเดียวกัน เขาก็กระแนะกระแหนโบสถ์ของประเทศอื่น สร้างในยุคสมัยเดียวกัน แต่นั่นเป็นรูปธรรมของสถาปนิกไม่ใช่รูปธรรมของความศรัทธา ทำให้เห็นว่าการแบ่งแยก ค้นหา อัตลักษณ์ของตัวเองมันเข้มข้นขึ้น การหาแก่นแกนก็เช่นกัน แผนที่เส้นกั้นแดนแม้จะเลือนรางลง แต่แผนที่เขตแดนในจิตใจคน จะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ”

ข่าว ผานิต ฆาตนาค
ภาพ ทีมงานนิตยสารทางอีศาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code