ร่วมประชันวงโปงลางใน ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๒๕๖๐ มหกรรมลำพื้น พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ขยายเวลารับสมัคร – 12 ต.ค.นี้

0
1041

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th

คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การประกวด —> คลิกที่นี่ | | ใบสมัคร —> คลิกที่นี่

โดยส่ง DVD บันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง ทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกเข้ารอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสามารถรับทราบผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th)

สำหรับ การประกวดจะเป็นรอบคัดเลือกจากบันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน และการฟ้อนรำ ให้เหลือ ๗ วง เพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๖๐ (Sithan KKU Festival 2017) ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด มีดังนี้
– ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน  ๖๐,๐๐๐ บาท

– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท

– ชมเชย ๔ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท- รางวัลการแสดงมหกรรมลำพื้นยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท- รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม  รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท- รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย

– ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ – ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การประกวดฟ้อนลำแคน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน  พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางเอาไว้ คือ ทำให้เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ พัฒนาถ่ายทอด และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีต่อไป โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบการประกวดในหัวข้อมหกรรมลำพื้น ซึ่งเราจะได้เห็นความหลากหลายในการประยุกต์การแสดงดั้งเดิมเข้ากับการแสดงในรูปแบบใหม่ๆ โดยผสมผสานกับอัตลักษณ์การเล่น การร้อง การลำ ของแต่ละท้องถิ่น

รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ / โทรสาร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ (นายวรศักดิ์  วรยศ  โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๖ ๕๑๓๓, นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔ นายณัฐวุฒิ  จารุวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑ และนางสาวคณิตตา คลังทอง ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code