ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๖๐

0
916

มรดกอีสาน-เสนอรายชื่อ 60 - 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยส่งรายละเอียด เกียรติประวัติและผลงาน (ตามแบบฟอร์ม) มาได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๒๓ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ เสนอรายชื่อและผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปิน-คนรุ่นหลังต่อไป

การเสนอรายชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ สามารถเสนอได้ตามสาขาต่างๆ ต่อไปนี้

ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๐
๑. สาขาทัศนศิลป์
๒. สาขาวรรณศิลป์
๓. สาขาศิลปะการแสดง

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐
๑. สาขาเกษตรกรรม
๒. สาขาหัตถกรรม
๓. สาขาการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทย
๔. สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๕. สาขาวิสาหกิจชุมชน
๖. สาขาศิลปกรรม
๗. สาขาภาษาและวรรณกรรม
๘. สาขาศาสนาและประเพณี
๙. สาขาอาหารและโภชนาการ
๑๐. สาขาสื่อสารวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ หรือที่คุณวรศักดิ์ ๐ ๘๖๓๔ ๖๕๑๓ ๓ คุณบุญยืน ๐ ๘๙๖๒ ๒๕๕๐๗ คุณพิธัญญา ๐ ๘๙๕๖ ๙๘๐๕๔ (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดแบบเสนอรายชื่อและประกาศหลักเกณฑ์

ศิลปินมรดกอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๐
แบบเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๐ (pdf)
แบบเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๐ (doc)

———————————————–

วัฒนธรรมสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐
แบบเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (pdf)
แบบเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (doc)

———————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code