32 C
Khonkaen
Friday, July 10, 2020
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมชมผลงานสร้างสรรค์สะท้อนความหลากหลายใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมผลงานสร้างสรรค์จากผลงานการประกวดโดยศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65” 24 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 63

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๖๒

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๑ | ๗ ก.พ. ๖๓

มข. ประกาศผลพิจารณาศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๖๓ ร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๒ เม.ย. ๖๓ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม่วนซื่นผสาน ๒ วิถีวัฒนธรรมกับ “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ๒๕๖๓

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม เชิญร่วมกิจกรรมผสานสองวิถีวัฒนธรรม "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" 2563 พบกิจกรรมมากมาย การประกวด Miss Angel Midnight KKU การประกวดเซลฟี่ #คู่หวานวาเลนไทน์KKU และร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ 50 | 13-14 ก.พ. 63 ริมบึงสีฐาน มข.

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๖๑

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๑ | ๗ ก.พ. ๖๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลใหญ่ในงาน นมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลใหญ่ในงาน๐ นมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๓ ๐โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมจัดขบวนแห่พระอุปคุตถวายเป็นพุทธบูชา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม ๐ บริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ เลขบัญชี ๕๕๑๒๖๘๘๓๗๘ ธ.ไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย(รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โทร. ๐๔๓ ๒๐๒ ๖๖๓ | http://cac.kku.ac.th

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๖๐

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๐ | ๒๔ ม.ค. ๖๓

เชิญร่วมสัมผัสสุดยอดงานสร้างสรรค์จากเยาวชนใน “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36”

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดให้บริการ 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน สำหรับพิธีเปิด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36" มีขึ้นในวันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ขอเชิญสร้างกุศลวาระวันสถาปนา ๕๖ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕๖ รูป และเจริญพระพุทธมนต์

ร่วมสร้างกุศลแห่งทานบารมีในวาระมงคล ๕๖ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕๖ รูป และเจริญพระพุทธมนต์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕ ม.ค. ๖๓ ณ สะพานขาว และอาคารสิริคุณากร เริ่ม ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๕๙

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๙ | ๒๐ ธ.ค. ๖๒