28 C
Khonkaen
Thursday, October 1, 2020
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 “พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ (New Normal)”

>> คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ << ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยใช้โปรแกรม Zoom >>เข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่<< หรือเข้าโปรแกรม Zoom Meeting Meeting ID: 991 6316 1588 Password: 721318...

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “สภาวการณ์ งานช่างศิลปะกรุงเทพฯ งานช่างศิลปะอีสาน”

>> คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ << ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยใช้โปรแกรม Zoom >>เข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่<< หรือจะเข้าโปรแกรม ZoomMeeting ID: 975 9401 4315 Password: 747824

ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะส่งกำลังใจกับ “วาดด้วยใจสู้ภัยโควิด”

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ส่งกำลังใจให้พี่น้อง คนไทยทั่วประเทศ ด้วยการ ใช้ใจวาดรูป ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เด็ก ผู้ใหญ่ เราจะรวมพลัง วาดด้วยหัวใจ สู้ภัยโควิด

เชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

>> คลิกดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ << >>ประกาศขยายเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์<< มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ดังนี้ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษาประเภทการประกวด 1....

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๓

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน และควบคุมการแพร่กระจายของโรค เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง และปฏิบัติตามข้อกำหนดการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติในที่ประชุมให้ "เลื่อน" การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะแจ้งกำหนดการการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าวให้ทราบในโอกาสต่อไป

หอศิลปวัฒนธรรม ปิดบริการชั่วคราว 24 มี.ค. – 30 เม.ย. 63

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน และควบคุมการแพร่กระจายของโรค เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอปิดบริการชั่วคราว อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคโควิท-19 จะดีขึ้น ให้บริการเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

งดการจัดกิจกรรม “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงของดการจัดกิจกรรม "บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พุทธศิลป์สถาน และริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID -19

ร่วมชมผลงานสร้างสรรค์สะท้อนความหลากหลายใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมผลงานสร้างสรรค์จากผลงานการประกวดโดยศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65” 24 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 63

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๖๒

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๑ | ๗ ก.พ. ๖๓