28 C
Khonkaen
Thursday, October 1, 2020

ประวัติศาสตร์ศิลปะอีสาน

ประวัติศาสตร์ศิลปะอีสาน โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

ธรรมาสน์อีสาน (The Buddist Pulpits in Isan)

ธรรมาสน์อีสาน (The Buddist Pulpits in Isan) โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศาลผีปู่ตา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศาลผีปู่ตา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ และ อ.กิจวัฒน์ แสนศรีระ สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปราสาทเปือยน้อย ร่องรอยอารยธรรมขอมในจังหวัดขอนแก่น

ปราสาทเปือยน้อย ร่องรอยอารยธรรมขอมในจังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

ศิลปินมรดกอีสาน สืบสาน วัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2562

"ศิลปินมรดกอีสาน สืบสาน วัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2562" หนังสือศิลปินมรดกอีสาน สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 KAEN Film Festival III

โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น และสมาคมผูกำกับภาพยนตร์ไทย

นำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคูน

หนังสือฉลองครบรอบเทศบาลนครขอนแก่น 80 ปี สร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่ววมสมัย พระไม้ 84,000 องค์

พระไม้อีสาน

พระไม้อีสาน โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ และทีมงาน สำรวย เย็นเฉื่อย บรรณาธิการ

ภาพสลักรูปบุคคลในปราสาทเปือยน้อย

ภาพสลักรูปบุคคลในปราสาทเปือยน้อย โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดขอนแก่น

ความรู้เรื่อง "บือ" โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ บางส่วนจากหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดขอนแก่น