28 C
Khonkaen
Thursday, October 1, 2020
Home ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุมือใหม่”

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุมือใหม่”เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีดร.ลัดดาวัลยี สีพาชัย กล่าวรายงาน และมีรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรทั้งหมดมาจากกองสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วยนางเบญจมาภรณ์ มามุข นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นายบรรจง เศษวิสัย ร่วมกับบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.นิยม วงษ์พงษ์คำ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า "การจัดโครงการอบรมครั้งนี้สำหรับบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรม ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ พัฒนาตนเอง เกิดความมั่นใจในด้านการพูด สื่อสาร เกิดการประสานงาน...

ศูนย์วัฒนธรรมแถลงข่าวการถูกละเมิดสิทธิ์การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพวิดีทัศน์การแสดงหมอลำ

ด้วยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน ได้จัดแถลงข่าวการถูกละเมิดสิทธิ์การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพวิดีทัศน์การแสดงหมอลำ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.30 – 15.30 น. มีการกล่าวต้อนรับและกล่าวแถลงสื่อสังคมออนไลน์กับวงการแสดงหมอลำในปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่า ในยุคที่กระบวนการสื่อสารทำได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราวทั่วไป...

ศูนย์วัฒนธรรมต้อนรับรายการเทย เที่ยว ไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563ทีมงานจากรายการ เทย เที่ยว ไทย ได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม ได้ทำการต้อนรับและถ่ายทอดความเป็นมาของห้องอีสานนิทัศน์ และได้ถ่ายทำห้องอีสานนิทัศน์ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สามารถติดตามรายการเทย เที่ยว ไทยได้ในช่องGMM25 และทางYoutube

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสาวะถี จำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มี นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยมีอาจารย์อภิญญา อาษาราช รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวรายงาน ให้แก่ ดร.กิตติสันต์ ...

เจาะถึงแก่น คุยถึงแกนพุทธศาสน์ ในเสวนาออนไลน์ “พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ (New Normal)”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หลักสูตรวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 2ในหัวข้อ "พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ (New Normal)"ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO...

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ”เตรียมพร้อมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี มข.

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดโครงการ "กาลพฤกษ์รวมใจ"ในเวลา 08.29 น. ได้มีพิธีเปิดโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีร่วมกับคณะผู้บริหารผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ จำนวน 190 ต้น ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ ถนนหมายเลข 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการบดี) เพื่อเตรียมความพร้อมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2567 และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.ลัดดาวัลย์...

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มข. จัดเสวนาหัวข้อ “ สภาวการณ์ งานช่างศิลปะในกรุงเทพ งานช่างศิลปะอีสาน ””

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อ “สภาวการณ์ งานช่างศิลปะในกรุงเทพ งานช่างศิลปะอีสาน ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเป็นวิทยากรในการเสวนา ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประธานหลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “สภาวการณ์งานช่างศิลปะกรงเทพฯ งานช่างศิลปะอีสาน” เริ่มต้นขึ้นด้วยการบรรยายโดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ เรื่องราวของประวัติศาสตร์...

มข.สร้างสุขแก่บุคลากรกับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายน

ส่งสุขและความปรานารถดีกับกิจกรรมสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอวยพรวันเกิดและส่งความปราถนาดีสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายน พร้อมประมวลภาพสนุกๆ ในกิจกรรมสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด แม้ว่ากิจกรรมจะถูกเลื่อนแต่เรายังมีคลิปดีๆ และข่าวสารสาระด้านศิลปวัฒนธรรม ติดตามที่ http://cac.kku.ac.th และเพจ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Culture Center

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มข.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะทำงานจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าคารวะ และแสดงความยินดีกับ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา โอกาสนี้ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมกับได้มอบแจกันดอกไม้แก่ท่านอธิการบดี ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้ร่วมถ่ายภาพ และกล่าวขอบคุณคณะ ที่ได้สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีนี้ ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จำรูญ

มข.ประชุมแนวทางการเยียวยาเครือข่ายหมอลำในสถานการณ์ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์​ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน ในสถานการณ์ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนทั่วภาคอีสานเข้าร่วมกว่า 20 คณะ โดยมีวาระในการพิจารณาแนวทางการเยียวยากลุ่มศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอน ทิศทางของคณะหมอลำในอนาคตหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา...