32 C
Khonkaen
Friday, July 10, 2020
Home ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมจัดเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการประชุมโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต "หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน" มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์​ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมด้วยอ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณบดี และผู้แทนคณบดีทุกคณะ ได้เข้ารับฟังแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมระดมความคิดและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ...

ร่วมสร้างกำลังใจฝ่าภาวะโควิดกับนิทรรศการที่ทุกท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญใน “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย คณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา และนักเรียน รวมถึงผู้สนใจ ร่วมวาดภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ พร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่กำลังรับมือและเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ใจวาดรูป กับกิจกรรม "วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด" โดยหลังจากมีการเปิดรับผลงานมีส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 36 ชิ้นงาน และมีการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ทุกวันผ่านทางเฟ็ซบุ๊คเพจ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานโดย รศ.นพ.ชาญชัย...

“โคราคะเทวี” นางสงกรานต์ปี ๒๕๖๓

“โคราคะเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมทดสอบระบบใช้งานการปฏิบัติงานทางไกลด้วย Google Hangout

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วย อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากร ร่วมทดสอบระบบ...

บูรณาการศิลปะร่วมสมัยเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่งานสร้างสรรค์

ศูนย์วัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. บูรณาการความสร้างสรรค์เปิดพื้นที่เรียนรู้และจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาเยอรมัน

ศูนย์วัฒนธรรมประชุมเครือข่ายหมอลำอีสานสร้างแนวทางการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารพุทธศิลป์ ได้มีการประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง...

ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมนำไปสู่ชุมชนในบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดจอมศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมนำขบวนรำและกลองยาวประยุกต์วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในขบวนแห่ในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดจอมศรี...

สร้างสติให้สมบูรณ์แบบเป็นทางที่ดีแห่งการพ้นทุกข์ ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๒

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ร่วมเปิดประสบการณ์สุนทรียะสัมผัสผลงานรางวัลระดับชาติใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65”

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ศิลปะกับผลงานจากศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65” ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 63

มข.เชื่อมเครือข่ายนักศึกษาร่วม ๓ สถาบันด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการ

ศูนย์วัฒนธรรมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้พื้นถิ่นของภูมิภาค