ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อาคารสิริคุณากร ชั้น 5
123 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทย
40002
โทร.0-4320-2400

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม : 40031
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม : 40063
เลขานุการผู้บริหาร : 40033
เลขานุการผู้บริหาร : 40035

สำนักวัฒนธรรม
อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน)
123 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทย
40002
โทร. 0-4333-2035
โทรสาร 0-4333-2760

ศูนย์ข้อมูลลาว โทร. 0-4333-2309

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม : 12399
รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม : 42312
กลุ่มบริหารงานทั่วไป : 11910, 11922
กลุ่มหอศิลปวัฒนธรรม : 11901
กลุ่มศูนย์ข้อมูล(ศูนย์ข้อมูลลาว) : 12399

อีเมล์ : cackku2516@gmail.com

เฟซบุ๊ค เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น l ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม l สำนักวัฒนธรรม