พิธีเปิดนิทรรศการ “ธุงและโคมไฟอีสาน”

    0
    28