พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโดยกลุ่มสังกะสี “บ้านฉัน”

    0
    27