บำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 10

    0
    17

    บำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 10

    เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๐