บำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 10

    0
    23

    บำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 10

    เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๐