การประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 60

    0
    19