24.9 C
Khonkaen
Sunday, October 20, 2019

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ)
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz

video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 24 มิ.ย. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 22 มิ.ย. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 20 มิ.ย. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 17 มิ.ย. 59

            รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 15 มิ.ย. 59

            รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz