บทความ : ประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนาคารในภาคอีสาน

0
215

บทความ – ประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนาคารในภาคอีสาน
โดย นายศรีพัฒน์ เทศารินทร์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here