บทความ : ตัวอักษร ที่ปรากฏในสิมอีสาน ขนบการใช้งานผ่านฮูปแต้ม

0
227

บทความ – ตัวอักษร ที่ปรากฏในสิมอีสาน ขนบการใช้งานผ่านฮูปแต้ม
โดย เฉลิมพล แสงแก้ว
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here