ศิลปินมรดกอีสาน สืบสาน วัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2562

0
80

“ศิลปินมรดกอีสาน สืบสาน วัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2562”

หนังสือศิลปินมรดกอีสาน สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย