เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 KAEN Film Festival III

0
65
โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น และสมาคมผูกำกับภาพยนตร์ไทย