คึกคัก มข.จัด “ข้าวจี่วาเลนไทน์” รับวันแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ : เติมรักบุญข้าวจี่วิถีบุญเดือนสาม ครั้งที่ 4” ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ ผสาน 2 วัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การสร้างแนวคิดและวิถีการตีความบุญข้าวจี่ของชาวตะวันออก และเทศกาลวันวาเลนไทน์ของชาวตะวันตก โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นการทำบุญตักบาตรข้าวจี่ “บำเพ็ญบุญบารมีวิถีชาวพุทธ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปมารับบิณฑบาต บริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ และถนนริมบึงศรีฐาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญและสร้างกุศลรับวันแห่งความรักอย่างคับคั่ง

สำหรับในช่วงเย็น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ซึ่งภายในบริเวณริมบึงศรีฐานเป็นไปอย่างคึกคัก มีคนเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงของวงโปงลางสินไซ การเต้นบัดสลบ การแสดงดนตรีสากล สำหรับไฮไลท์ภายในงาน “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” คงจะหนีไม่พ้นการประกวดข้าวจี่แฟนซี ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองในปีนี้ตกเป็นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี KKbbs อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้คนให้ความสนใจไม่แพ้กัน คือ การนั่งย่างข้าวจี่ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจต่อคิวเพื่อรับอุปกรณ์ในการทำข้าวจี่จำนวนมาก โดยอุปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบในการทำข้าวจี่นั้น ทางศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบริการแจกฟรีเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นได้ร่วมกันนั่งจี่ข้าวกันอย่างสนุกสนาน พร้อมด้วยการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ใหลงของเก่าไม่เมาของใหม่ ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ อ.ดร.ภัทร คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการหอภาพยนตร์อีสาน สันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ และตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและเล่าประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมแนวคิดในการต่อยอดเพื่อสร้างและผสานแนวคิดวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานและความร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า ชาวอีสานมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อศาสนา จึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดทั้งปี เรียกว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ปัจจุบันบุญข้าวจี่ได้สืบทอดเฉพาะวิถีของชุมชน และถูกหลงลืมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปวัยรุ่นรู้จักวันวาเลนไทน์มากกว่ารู้จักบุญข้าวจี่ ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” โดยใช้กลยุทธ์นี้มาผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความรักของหนุ่มสาวแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานอีกด้วย

ข่าว : อภิสิทธิ์ ขันดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์