ม่วนซื่นผสานงานบุญสองวัฒนธรรมกับ “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ครั้งที่ 4

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม เชิญร่วมสืบวิถีอีสานผสานความร่วมสมัยในกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” : เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม ครั้งที่ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสานแนวคิดด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม กับวันแห่งความรักจากความเป็นอีสานสู่สากล พบกับ การแสดงดนตรี การทำบุญตักบาตรข้าวจี่ จี่ข้าวจี่อีสาน กิจกรรมสร้างสรรค์จากนักศึกษา และชมหนังกลางแปลงกับบรรยากาศโรแมนติก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธศิลป์สถาน และ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมนี้เชิญร่วมทำบุญตักบาตรตามวิถีพุทธศาสนิกชนและชาวอีสานในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ” ครั้งที่ 38 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น นุ่งผ้าโสร่ง ทำบุญตักบาตร เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

“บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” : เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม กิจกรรมแนวสร้างสรรค์ที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประยุกต์ ประเพณีอย่างสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง สู่การประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผสานกับแนวคิดร่วมสมัยในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก เพื่อสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน โดยกิจกรรมบุญข้าวจี่วาเลนไทน์เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีทั่วโลกถือเป็นวันวาเลนไลน์ วันแห่งความรัก และซึ่งสอดคล้องกับวิถีฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะทราบว่าเป็นบุญเดือน 3 “บุญข้าวจี่” ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะผนวกรวม 2 วัฒนธรรมเข้าด้วยกันและจัดงาน “ข้าวจี่วาเลนไลน์” เป็นการพลิกฟื้นประเพณีตักบาตรข้าวจี่ และยังมีวิถีใหม่ให้หนุ่มสาวสมัยนี้ จากการมอบดอกไม้ของขวัญแทนใจเป็นการทำบุญสร้างกุศลร่วมกันในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0 4320 2663 หมายเลขภายใน 42301 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th