ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๕๕ รูป วันสถาปนา ๕๕ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม ชมรมสมาธิและศีลธรรม และชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๕๕ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๕ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๕ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพระเถระชื่อดังร่วมเจริญพระพุทธมนต์

พร้อมนี้ มีการฟ้อนฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณสะพานขาว เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป