ศูนย์วัฒนธรรมจับมือ อบจ.ขอนแก่น ฟื้นการจัดประกวดเดี่ยวแคนในงานไหม

ศูนย์วัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาผูกเสี่ยวภายในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้เกียรติในการจัดการประกวดและมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวด โดยการประกวดในรอบชิงชนะเลิศแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการประกวดในรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561

สำหรับ ผลการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีดังนี้

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ – นายนิติรัฐ พันธุ์เดช
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายชัยอนันต์ พันธุ์ภูวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นายอภิสิทธิ์ กอนคอน

ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ชนะเลิศ – นายธนาคม บุญเอก
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายโชคชัย ไพรพฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นายชัยวัฒน์ บุญประคม

การจัดการประกวดเดี่ยวแคนในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าขอนแก่นเป็นดินแดนแห่งเสียงแคนดอกคูณ โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสืบสานความเป็นหมอแคน ส่วนประชาชนทั่วไปก็จะได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของขอนแก่นและอีสาน และในปี 2561 นี้เป็นการจัดการประกวดเดี่ยวแคนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีการจัดประกวดรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ได้รับความสนใจจากศิลปินและหมอแคนทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดอย่างคับคั่ง