พบนิทรรศการที่บอกเล่าผ่านกาลเวลาปลายฝน ต้นหนาว ข้าวออกรวง

0
209

ส่งท้ายหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวชมนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวผ่านกาลเวลาใน นิทรรศการ “ปลายฝน ต้นหนาว ข้าวออกรวง” นิทรรศการผลงานแสดง โดย ผศ.ดร.คเณศ ศีลสัตย์

16 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ที่ หอศิลปวัฒรธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดนิทรรศการ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ร่วมชมการแสดงกู่เจิ้งและดนตรีพื้นเมืองอีสาน 15.00 น.

สอบถาม โทร. 043 202 663 | http://cac.kku.ac.th

พบผลงานมากมาย