๕ วงสุดท้ายในสู่รอบชิงฯ ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประกวดในวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018)

สำหรับรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

๑. วงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งโนนภูดิน
โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๒. วงดนตรีลูกทุ่งวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๓. วงดนตรีลูกทุ่งวิสุทธรังษี
โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๔. วงดนตรีลูกทุ่งช่อนนทรี
โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๕. วงดนตรีลูกทุ่งฟ้า-ขาว
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมกับพบศิลปินรับเชิญ เบียร์ พร้อมพงษ์ แกรมมี่โกลด์, เวียง นฤมล แกรมมี่โกลด์ และแฮ็คส์ วิษณุกรณ์

ในปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ใน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓