ขอเชิญช่างภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลอันยิ่งใหญ่กับการประกวดภาพถ่ายใน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”

ขอเชิญช่างภาพร่วมสร้างผลงานและเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดภาพถ่าย สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018” โดยผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษา พร้อมสร้างสรรค์ผลงานได้ระหว่าง 20-22 พฤศจิกายน 2561 ในงานสีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังนี้

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2561 นี้เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1) พิธีอัญเชิญพระอุปคุต หรือ ขบวนแห่ สมมาบูชาน้ำ (วันที่ 20 พ.ย. 2561)

2) KKU Carnival (วันที่ 21 พ.ย. 2561)

3) ขบวนแห่กระทง (วันที่ 22 พ.ย. 2561)

4) การประกวดนางนพมาศ (วันที่ 22 พ.ย. 2561)

5) บรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018” (วันที่ 20-22 พ.ย. 2561)

2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภท โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเองเท่านั้น

3. เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลประเภทใดก็ได้ ที่มีความละเอียดของภาพ 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป

4. สามารถตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินความเป็นจริง และห้ามตัดต่อซ้อนภาพ

5. ให้อัดหรือพิมพ์ภาพลงบนกระดาษขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพไว้กึ่งกลางแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Future Board) สีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว โดยเว้นระยะห่างจากขอบด้านละ 2 นิ้ว

6. ให้ส่งสำเนาไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเขียนชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวดทาง e-mail sirbea@kku.ac.th

7. ให้เผยแพร่หรือโพสภาพถ่ายบน Social Media ได้โดยให้ติด #SithanKKUFestival2018 และ #สีฐานเฟสติวัล2561 ทุกภาพ

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสิทธิ์เผยแพร่ และนำไปใช้ได้ในภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมแก่เจ้าของภาพ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคืนแก่เจ้าของภาพ

9. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการตัดสินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ฟ้องร้องมิได้

รางวัล มี 5 ประเภท

พิธีอัญเชิญพระอุปคุต หรือ ขบวนแห่ สมมาบูชาน้ำ (วันที่ 20 พ.ย. 2561)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท

KKU Carnival (วันที่ 21 พ.ย. 2561)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท

ขบวนแห่กระทง (วันที่ 22 พ.ย. 2561)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท

การประกวดนางนพมาศ (วันที่ 22 พ.ย. 2561)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท

บรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018” (วันที่ 20-22 พ.ย. 2561)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท

กำหนดการส่งผลงานและการตัดสิน

ส่งผลงาน

26-30 พ.ย. 2561 ส่งผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (ถือตามตราประทับไปรษณีย์)

การตัดสิน

 • 11 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการตัดสินรางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 12 ธ.ค. 2561 ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในเว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น cac.kku.ac.th และ Facebook เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง