เชิญร่วมประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงในสีฐานเฟสติวัล 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงามร่วมการประกวดนางนพมาศ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงามร่วมการประกวดนางนพมาศ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561

>>>คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร<<<

คุณสมบัติทั่วไป

  • เพศหญิง
  • อายุ  15  ปีขึ้นไป
  • แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน (จำนวน 2 ชุด บอกประเภทผ้า และแหล่งที่มาของผ้า) – รองเท้าสูงไม่เกิน 3 นิ้ว

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ           เงินรางวัล 15,000   บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ  1   เงินรางวัล 10,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัลรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ  2   เงินรางวัล 7,000     บาท  พร้อมถ้วยรางวัลรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ  3   เงินรางวัล 5,000     บาท  พร้อมถ้วยรางวัลรางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ  4   เงินรางวัล 5,000     บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร 0 4320 2204 โทรสาร  0 4320 2469 ภายใน 40147 และ 40149