เชิญหมอแคนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั่วสารทิศร่วมประชันสำเนียงแคนในการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานไหมนานาชาติ ปี 61

0
186

จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วัฒนธรรม ขอเชิญหมอแคนระดับประชาชนทั่วไปและเชาวชนร่วมประชันสำเนียงเสียงแคนในการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยการประกวดรอบคัดเลือกในระหว่างวันเสาร์ ที่ 1 และวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัดเพียงรุ่นละ 15 คนเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด

ใบสมัคร/หลักเกณฑ์คลิกที่นี่

******************************************

หลักเกณฑ์การประกวดเดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

1. ประเภทของการประกวด
1.1 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.2 ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. กติการประกวด
2.1 ไม่จำกัดเพศ
2.2 ผู้เข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท ต้องเดี่ยวแคนจำนวน ๒ ลาย ประกอบด้วย ลายบังคับ 1 ลาย
คือ ลายสุดสะแนนและลายตามถนัดอีก 1 ลาย
2.3 ระยะเวลาในการประกวดทั้ง 2 ลาย คนละไม่เกิน 10 นาที
2.4 ผู้ประกวดต้องนำแคนมาเอง
2.5 รับสมัครผู้เข้าประกวดจำนวนจำกัดประเภทละ 15 คน
2.6 ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้เงินสนับสนุนคนละ 500 บาท
2.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3.3 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

4. กำหนดการประกวด
4.1 รอบคัดเลือกประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
4.2 รอบคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
4.3 รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

5. รางวัลสำหรับการประกวด

5.1 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

5.2 ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

6. การสมัครเข้าประกวด
6.1 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th
6.2 ติดต่อทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ /โทรสาร 043 202 663 หรือ 043 202 379
6.3 เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ์
6.4 เมื่อผู้สมัครครบ 15 คน ในแต่ละประเภทถือว่าปิดรับสมัคร

คณะกรรมการรับสมัคร
นางสาวพิชญาฏา พิมพ์สิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม โทรศัพท์ 089 866 4898
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม โทรศัพท์ 084 960 0261