ขอเชิญร่วมประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล 2561

0
949

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018)


คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร
“การประกวดขบวนแห่กระทงและการประกวดกระทง”


การรับสมัคร
1. ผู้สนใจจะส่งกระทงเข้าประกวดทุกชนิด และ ขบวนแห่ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบ สมัครได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร/โทรสาร 043 202 663 ภายใน 42301 หรือ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ ww.kku.ac.th หรือ cac.kku.ac.th
2. กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร)
3. การสมัครส่งกิจกรรมเข้าประกวดทุกประเภท ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลาที่กำหนด(หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะมีผลต่อการตัดสินและคะแนน)
4. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 202 663 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th