เชิญชมนิทรรศการทัศนศิลป์ CONNECTION โดยสถาบันวิจิตรศิลป์โฮจิมิน

0
81

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการทัศนศิลป์ CONNECTION โดยสถาบันวิจิตรศิลป์โฮจิมิน กับศิลปินมากกว่า 20 ท่าน ระหว่าง วันที่ 23 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย สถาบันวิจิตรศิลป์โฮจิมิน (Fine arts Association of Ho Chi Minh City) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 043 202 663 | cac.kku.ac.th