แคน มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน-ลาว

0
1684

แคน มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน-ลาว

ในการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “แคน” มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสานอีสาน-ลาว

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น