ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลแห่งทานบารมีในงาน “กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๑”

0
48

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๖๑ ระหว่าง ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๖๑ ณ วัดสว่างสุทธาราม (วัดบ้านหนองกุง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญพุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสว่างสุทธาราม (วัดบ้านหนองกุง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยได้ที่เลขบัญชี ๕๕๑-๔๐๔๔๒๒-๙ ชื่อบัญชี กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณตุลยา นานอก โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ ภายใน ๔๔๓๗๘ มือถือ ๐๘๑ ๕๗๔ ๗๐๔๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑ หรือ ๐ ๘๖๓๔ ๖๕๑๓ ๓ (คุณวรศักดิ์)

กำหนดการการทอดถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ณ วัดสว่างสุทธาราม (วัดบ้านหนองกุง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

*************************

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินมห่วิทยาลัยขอนแก่น และรับเงินบริจาคร่วมอนุโมทนากฐินตลอดวัน
๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาแขกผู้มีเกียรติและ                           พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ ๙ รูป และการแสดงมหรสพสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
๐๗.๔๕ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากอาคารสิริคุณากร มหาวิทยลัยขอนแก่น                                    ไปยังวัดสว่างสุทธาราม (วัดบ้านหนองกุง) พร้อมเวียนประทักษิณรอบศาลาการเปรียญ ๓ รอบ
๐๙.๐๐ น. อัญเชิญองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นตั้ง ณ ศาลาการเปรียญ วัดสว่างสุทธาราม (วัดบ้านหนองกุง)
๐๙.๐๙ น. ประกอบพิธีทอดถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง