มข.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช

0
311

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรในสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 09.09 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์โดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 วัดป่าแสงอรุณ พร้อมคณะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ รวม 10 รูปให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ โดยได้อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และได้ถวายภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ในเวลาต่อมา ได้มีพิธีเฉลิมฉลองชาติไทย โดยมีทหารกองเกียรติยศเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เวที ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนยืนทำความเคารพธงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง และ ผบ.มทบ.23 กล่าววีรกรรมประจำชาติไทย เมื่อจบแล้วทหารกองเกียรติยศได้เชิญธงชาติลงจากเวทีเป็นเสร็จพิธีเฉลิมฉลองชาติไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากจะได้เข้าร่วมในพิธีเทิดพระเกียรติที่จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นแล้ว ยังได้ร่วมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรดาพสกนิกร ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงานนับพันคน ต่างเข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้ากัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว: บริพัตร ทาสี
ภาพ: อรรถพล ฮามพงษ์