นักศึกษา มข. โชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ณ ประเทศเวียดนาม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 19 คน ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเลี้ยงตอนเย็นของการจัดการประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ ห้องอาหาร Full Moon เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งนักศึกษา มข. จัดชุดการแสดง จากภาคอีสาน โชว์วิถีชีวิต ความสนุกสนาน ความอ่อนช้อยสวยงาม 5 ชุดการแสดง จนทำให้ผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศชมการแสดง อย่างไม่ละสายตา
คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนในปีนี้ มาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ใน 1 ปี จะมีนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ไปแลกเปลี่ยนที่เวียดนาม 1 ครั้ง และนักศึกษาจาก Faculty of Hue University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่ มข. 1 ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบัน อีกทั้งในการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้ คณะนักศึกษายังได้ร่วมงานครบรอบ 10 ปี Faculty of Hue University of Medicine and Pharmacy และร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์