ขอเชิญร่วมสร้างกุศลรับเทศกาลเข้าพรรษา “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี ๖๑” เส้นทางอุดรธานี-หนองคาย

0
1167

ขอเชิญพุทธศาสนิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด เส้นทางอุดรธานี-หนองคาย ในกิจกรรม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๖๑” ระหว่าง ๒๑-๒๒ ก.ค. ๖๑ เปิดให้สำรองที่นั่ง ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในกิจกรรม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑” วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เส้นทางสายบุญจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดหนองคาย

สำรองที่นั่งได้ที่โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง ๗๐ ที่นั่งเท่านั้น ท่านละ ๕๐๐ บาท (พร้อมชำระเงิน ณ วันที่สำรองที่นั่ง) ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถเดินทางร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษาได้ สามารถบริจาคสมทบปัจจัยไทยธรรมตามกำลังศรัทธา

เส้นทางทั้ง ๙ วัด ประกอบด้วย

วันเสาร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี)
๑. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
๒. วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๓. วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี
๔. วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เดินทางสู่จังหวัดหนองคาย)
๕. วัดป่าแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย
๖. วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๗. วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๘. วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
๙. วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

สำหรับ โครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๖๑” จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และญาติธรรม ได้ร่วมกันทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยอื่นๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ในวัดต่างๆ ตามความเหมาะสม และส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามในแต่ละพื้นที่ตลอดเส้นทาง ๙ วัด ภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว และการพักค้างคืนรวมที่วัด ควรนำกลด/มุ้ง และเครื่องนอนไปด้วย เนื่องจากทางวัดมีไม่เพียงพอ

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ และชุดขาว (สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงเย็น)