ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน “ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน”

0
560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่าย เชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน” รายละเอียดดังนี้

เพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครคลิก https://www.facebook.com/2108294939449724/posts/2109905232622028/