ทันตะจัดงานกิจกรรมปีใหม่ 2559 สืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปีใหม่ 2559 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็น มีการงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีธีมการแต่งกายคือ ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น มีกลุ่มคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแต่งกายย้อนยุคสมัยเรียนมัธยมกันอย่างคับคั่ง ทำเอาแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นอาจารย์ ลูกศิษย์ มีทั้งการประกวดการแต่งกายสไตล์วัยว้าวุ่น ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคุณสมพิศ นามเปือย โดยใช้ concept พาลูกมาสอบโควต้าทันตแพทย์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงโดยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มนักศึกษาทันตแพทย์ กลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และกลุ่มบุคลากรสำนักงานคณบดี พร้อมกับการจับสลากของรางวัลกว่า 200 ชิ้น และรางวัลใหญ่เป็นแหวนทองคำ จำนวน 3 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัลคือ นางสาวฤดีมาศ พันธ์เทศ นางสุชาดา ผุยเจริญ และผศ.ดร.ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จัดขึ้น ณ ลานแดง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน
กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเลี้ยงตอบขอบคุณสำหรับทุกส่วนงานทั้งสายผู้สอน สายสนับสนุน นักศึกษา นักเรียน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้คณะได้ก้าวไปสู่การพัฒนาสากล พร้อมกับเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และเป็นการสานไมตรีให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความสามัคคีกันอีกด้วย