ร่วมเรียนรู้ – เมืองต้องสู้ – นิทรรศการสร้างแนวคิดพัฒนาจากญี่ปุ่น

0
1308

ร่วมเรียนรู้ ศึกษา เข้าใจ แนวทางการพัฒนาเมืองของญี่ปุ่นผ่านนิทรรศการเมืองต้องสู้ : โครงการผังเมืองของญี่ปุ่น ทศวรรษ 1960 | 31 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 61 หอศิลปวัฒนธรรม มข. เปิด 4  มิถุนายน 61

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Japan Foundation สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วม เรียนรู้ ศึกษา เข้าใจ การพัฒนาเมืองและแนวทางการสร้างผังเมืองของญี่ปุ่น ในนิทรรศการ “เมืองต้องสู้ : โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทศวรรษ 1960” โดย นาโอะฮิโกะ ฮิโนะ (Exhibition Struggling Cities : From Japanese Urban Projects In the 1960s Supervised by Naohiko Hino)

นิทรรศการเริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิด 10.00-19.00 ทุกวัน
พิธีเปิด 4 มิถุนายน 61 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป / เสวนาเริ่ม 16.15 น.

พร้อมร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “โตเกียว ขอนแก่น : เมืองต้องสู้” โดย

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถาม 0 4320 2663, 0 4333 2035 ภายใน 42301