ชาวมข.ร่วมสร้างทานบารมีตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๒๗

0
320

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๒๗” เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดยครั้งนี้พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับบิณฑบาตรและให้พรแด่พุทธศาสนิกชน

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศล ใน ทุกวันพระแรกของเดือน หรือตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ รับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความดีงามในวันศีลวันพระ พร้อมสร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในวันศีลวันพระ

สำหรับกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๒๘” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส พร้อมกิจกรรมมากมาย ในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น หรือผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสาน ในช่วงบ่ายพบกับพิธีรดดำหัวขอพรแบบอีสาน สงน้ำพระบนฮางฮดและฮ้านพระ ขบวนแห่พระประจำคณะ การประกวดนางสังขาน การประกวดตบประทาย พิธีเสริมบุญบารมี และหมอลำม่วนๆ แบบอีสาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th