มข.นำการแสดงพื้นถิ่นอีสานร่วมแลกเปลี่ยนในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018

0
553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวัฒนธรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Arts & Culture Festival 2018) ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Arts & Culture Festival 2018) เป็นเทศกาลที่จัดขึ่นเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้คนไทยและต่างประเทศเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ พร้อมกับเชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ อีกทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นของแต่ละประเทศที่ควรค่าแก่การชื่นชมและเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมจากทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา จีน กาน่า กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เซอร์เบีย บังคลาเทศ และเวียดนาม รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 4 ภาคของไทย และการแสดงวัฒนธรรมของชาวโคราช อาทิ รำโทนโคราช และเพลงโคราช กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ สถาบันการศึกษาเครือข่าย และนิทรรศการอุทยานธรณีโคราช Khorat Geopark

ขอขอบคุณภาพจาก นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา