ม่วนซื่นสองวิถี “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ครั้งที่ 3 : เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม 14 ก.พ.นี้

0
3049

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม เชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผสานวิถีอีสานและความร่วมสมัยในกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” : เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม ครั้งที่ 3 ผสานแนวคิดด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม กับวันแห่งความรักจากความเป็นอีสานร่วมกับแนวคิดสากล พบกับ จี่ข้าวจี่วิถีอีสาน ทำบุญตักบาตรข้าวจี่ การแสดงดนตรีทั้งแบบอีสานบ้านเฮาและสากลร่วมสมัย กิจกรรมสร้างสรรค์จากนักศึกษา การออกร้านขายของแนวสตรีทอาร์ท และชมหนังกลางแปลงกับบรรยากาศโรแมนติก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พุทธศิลป์สถาน และ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงเช้าตักบาตรเริ่ม 07.00 น. ช่วงเย็น 16.30 น. เป็นต้นไป

พร้อมนี้เชิญร่วมทำบุญตักบาตรตามวิถีพุทธศาสนิกชนและชาวอีสานในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ” ครั้งที่ 26 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น นุ่งผ้าโสร่ง ทำบุญตักบาตร เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community)

“บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” : เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม กิจกรรมแนวสร้างสรรค์ที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประยุกต์ ประเพณีอย่างสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง สู่การประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผสานกับแนวคิดร่วมสมัยในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก เพื่อสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน โดยเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีทั่วโลกถือเป็นวันวาเลนไลน์ วันแห่งความรัก และซึ่งสอดคล้องกับวิถีฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะทราบว่าเป็นบุญเดือนสาม “บุญข้าวจี่” ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะผนวกรวมสองวิถีเข้าด้วยกันและจัดงาน “ข้าวจี่วาเลนไลน์” เป็นการพลิกฟื้นประเพณีตักบาตรข้าวจี่ และยังมีวิถีใหม่ให้หนุ่มสาวสมัยนี้ จากการมอบดอกไม้ของขวัญแทนใจเป็นการทำบุญสร้างกุศลร่วมกันในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0 4333 2035 หมายเลขภายใน 42301 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

*** รับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าทำมือในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ ได้ที่ คุณคณิตตา คลังทอง (โทร. 081 729 0816) และคุณพิธัญญา พิรุณสุนทร (โทร. 089 569 8054) ***