ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๕๔ รูป วันสถาปนา ๕๔ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0
1808

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ชมรมสมาธิและศีลธรรม และชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๕๔ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๔ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๔ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพระเถระชื่อดังร่วมเจริญพระพุทธมนต์

กำหนดการ
โครงการทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
********************************

พิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว
๐๗.๐๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
๐๗.๑๕ น. พระสงฆ์ ๕๕๔ รูป รับบิณฑบาตร ณ บริเวณพิธีสะพานขาว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร
๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร
๐๘.๑๕ น. พระสงฆ์เกจิอาจารย์ จำนวน ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร
๐๘.๓๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนา และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๐๙.๐๐ น. อธิการบดีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เกจิอาจารย์ ๑๐ รูป
๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์เกจิอาจารย์ ๑๐ รูป อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำมนต์
๐๙.๓๐ น. เสร็จพิธี