เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34”

0
565

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34” ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันที่ 9 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ในการพัฒนา และยกระดับทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต โดยเริ่มจากการประกวดผลงานศิลปะคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลร่วมในการจัดแสดง “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นำผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นเยาว์ร่วมจัดแสดงและเผยสู่สาธารณชนสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายเทคนิค รูปแบบของศิลปะร่วมสมัย เป็นโอกาสที่ดีที่ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น จะได้มีโอกาสสัมผัสผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานทุกชิ้นล้วนงดงาม มีคุณค่า เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย โดยมีผลงานในหลายรูปแบบ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อประสม

“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561 เปิดให้เข้าชม 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 ภายใน 42301