ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และสำนักวัฒนธรรมร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี ๖๐

0
261

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ณ บริเวณพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีนายสมานจิตต์ ผุยชา ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นผู้นำประกอบพิธีพราหมณ์

สำหรับศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นที่เคารพของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเรื่องเล่าว่ามีชาวคนหนึ่งชื่อนายเหลา สีแดง ขโมยช้างมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเจ้าของช้างสืบทราบ และได้ตามมาและสังหารนายเหลาสิ้นใจในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับถูกฝังทั้งยืน จากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา เกิดความแตกแยก ยกพวกทำร้ายกันเองของนักศึกษา จึงได้มีพิธียกศาลขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ในสมัยของ ศ.ดร.พิมล กลกิจ พร้อมกับฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดง และในวาระครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้มีการสร้างศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดงขึ้น ในวาระเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อกันว่าเมื่อได้มาสักการะกราบไหว้แล้ว จะประสบความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มาสักการะอีกด้วย