๕ วงสุดท้ายในสู่รอบชิงฯดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง

0
929

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประกวดในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง สำหนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2017)

สำหรับรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

๑. วงดนตรีลูกทุ่งปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา
๒. วงดนตรีลูกทุ่งวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
๓. วงดนตรีลูกทุ่งเพชรชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
๔. วงดนตรีลูกทุ่งช่อนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
๕. วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในบุญสมมาบูชาน้ำ “สีฐาน เฟสติวัล” (Sithan KKU Festival 2017) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) ในงาน สีฐาน เฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2017)

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕