๗ วงสู่รอบชิงฯฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำพื้น

0
1688

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๙” มหกรรมลำพื้น ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประกวดในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง สำหนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2017)

สำหรับรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

๑. วงโปงลางสีทันดร โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย
๒. วงโปงลางตำนาน ไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น
๓. วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
๔. วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย
๕. วงโปงลางเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
๖. วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ
๗. วงโปงลางแมงตับเต่า โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด มีดังนี้
– ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท
– ชมเชย ๔ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท- รางวัลการแสดงมหกรรมลำพื้นยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย
– ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับ การประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ชาวไทยในภูมิภาคอื่นและชาวต่างชาติได้รู้จักยิ่งขึ้น โดยมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาหรือายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น ๗ วง ซึ่งทั้ง ๗ วง จะประชันความสามารถเพื่อชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวงโปงลางทุกวงล้วนมีความสามารถ โดยรูปแบบการประกวดในปีนี้คือ มหกรรมลำพื้น ยิ่งทำให้เห็นความหลากหลายของการแสดง การบรรเลง การฟ้อนรำ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจกับเยาวชนพื้นถิ่นอีสานในการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์

ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในบุญสมมาบูชาน้ำ “สีฐาน เฟสติวัล” (Sithan KKU Festival 2017) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) ในงาน สีฐาน เฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2017)

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕