ร้อยดวงใจร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร

0
522

ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรร่วมพิธีน้อมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเสด็จฟ้า สถิตไทย พร้อมพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้นิทรรศกาเสด็จฟ้าสถิตไทยเป็นผลงานสร้างสรรค์จากพสกนิกรทั่วเมืองไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการพิธีเปิด นิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๙.๐๙ น.

                                                   …………………………

เวลา ๘.๓๐ น.             –    แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ

เวลา ๙.๐๐ น.             –    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                    ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                               –    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงานการจัดงาน

เวลา ๙.๐๙ น.              –    ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ เบื้องหน้า   พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • ประธานกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวเปิดนิทรรศการ
  • ผู้ร่วมงาน สงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๘๙ วินาที
  • ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  • ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศการ

 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์