สำนักวัฒนธรรมถวายพวงมาลาสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในวันมหิดล

0
238

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผศ.ธรณัส หินอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กว่า ๕๐ หน่วยงาน

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๓๔ ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางการแพทย์หลายสถาบัน อาทิ Certificate in Public Health C.P.H., มหาวิทยาลัย Harvard วิชาแพทย์ Doctor of Medicine (M.D.) พระราชกรณียกิจที่สำคัญได้ทรงปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลของสยามประเทศ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ ทรงสนับสนุน และพระราชทานทุนค้นคว้า ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย พร้อมกันนี้ทรงเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ เสด็จสวรรตเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ พระชนมายุ ๓๗ พรรษา ๘ เดือน ๒๓ วัน