ขอเชิญร่วมสายบุญงาน “กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๐”

0
134

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญพุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยได้ที่เลขบัญชี ๕๕๑-๔๐๔๔๒๒-๙ ชื่อบัญชี กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขารบริวารกฐินได้ที่ โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ ภายใน ๔๔๓๗๘ มือถือ ๐๘๑ ๕๗๔ ๗๐๔๙ (คุณตุลยา)

เครื่องอัฐบริขารกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

(คลิกดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงบริวารกฐิน 60 ไฟล์ DOC | ไฟล์ PDF )

ลำดับ

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

หมายเหตุ

ตาลปัตรใหมไทยปักด้ามมุก

๙  เล่ม

๒,๕๐๐

๒๒,๕๐๐

ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง

๑ คู่

๔,๕๐๐

๔,๕๐๐

บาตรสแตนเลส ๙ นิ้ว

๑ ชุด

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

พรมปูนอน

๑ ผืน

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

กะบะมุกพร้อมถ้วยสีทอง

๑ ชุด

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

หมอนนอน

๒ ใบ

๕๐๐

๑,๐๐๐

ปิ่นโตสแตนเลส

๓ เถา

๕๐๐

๑,๕๐๐

ผ้าห่มนอนแพร

๙ ผืน

๕๐๐

๔,๕๐๐

ผ้าห่มพระประธาน 4 เมตร

๑ ผืน

๘๐๐

๘๐๐

๑๐

เทียนปฎิโมก

๑ ห่อ

๓๐๐

๓๐๐

๑๑

เครื่องเหล็ก

๑ ชุด

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑๒

รองเท้าหนังแท้

๑ คู่

๘๐๐

๘๐๐

๑๓

เสื่อกก 8 เมตร

๓ ผืน

๑,๕๐๐

๔,๕๐๐

๑๔

ย่ามไหมไทยปัก

๒๕ ใบ

๘๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕

ฐานพัดมุก

๑ อัน

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑๖

สัปทน

๑ คัน

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

๑๗

หมอน+อาสนะไหมไทยปัก

๙ ชุด

๑,๙๐๐

๑๗,๑๐๐

๑๘

ผ้าไตรเต็ม

๒๖ ไตร

๑,๕๐๐

๔๓,๕๐๐

๑๙

ชุดไทยธรรม

๒๕ ชุด

๕๐๐

๑๒,๕๐๐

๒๐

ชุดไทยธรรมพิเศษ (พระธรรมเทศนา)

๑ ชุด

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒๑

คูลเลอร์น้ำ

๒ ใบ

๒,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒๒

ไม้กวาด

๑๐ อัน

๑๐๐

๑,๐๐๐

๒๓

ไม้กวาดทางมะพร้าว

๑๐ อัน

๑๐๐

๑,๐๐๐

๒๔

หม้อตราจรเข้

๓ ใบ

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒๕

เก้าอี้พลาสติกซุปเปอร์แวร์

๕๐ ตัว

๓๐๐

๑๕,๐๐๐

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕, ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๑๑๙๑๐, ๔๒๓๐๑