เจาะแก่นรากเหง้าผ่านศิลปะพื้นถิ่น “ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง” 21-22 ส.ค. นี้

0
630

ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขงในสัมมนาวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4 “ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง” 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล และวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เติมเต็มวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และม่วนซื่นกับ
๐ ปาฐกถาพิเศษ โดย ท่านนางผิวลาวัน หลวงวันนา รองประธานสมาคมนักประพันธ์ลาว และ ศ.สุกัญญา สุจฉายา ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ สัมโมทนียกถา โดย พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี
๐ เต็มอิ่มกับองค์ความรู้ฮูปแต้มจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ อาทิ ดร.บัวเงิน พมมะจัก, Dr. Bonnie Brereton, ดร.ติ๊ก แสนบุญ, ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ และอีกมากมาย
การแสดงพื้นถิ่นสองฟากฝั่งจากศิลปินไทย-ลาว พร้อมม่วนซื่นกับพาแลง
๐ นิทรรศการที่ต่อยอดจาก “ฮูปแต้ม”

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4333 2309 (คุณบุญยืน) | cac.kku.ac.th

คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง