สร้างทานบารมีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

0
504

2

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

 

กำหนดการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
………………………………………………………………..

พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาฯ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ผู้เข้าร่วมงานมาพร้อมกัน ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป มาพร้อมกัน ณ บริเวณถนนหน้าอาคารพุทธศิลป์
– รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี
และผู้มาร่วมงานพร้อมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณถนนหน้าอาคารพุทธศิลป์
เวลา ๐๗.๓๐ น. – รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชา                         พระรัตนตรัย
– ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ
– พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานในพิธี และ คณะผู้บริหาร จำนวน ๑๐ ท่าน ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก
– ประธานในพิธีกรวดน้ำ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาฯ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ผู้ร่วมงานลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
– ผู้เข้าร่วมงานลงนามถวายพระพร / และร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม KKU USR “ชาว มข.
ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”
เวลา ๐๙.๓๐ น. – รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณ                         พิธี
– ประธานในพิธีประจำแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ
– ผู้ร่วมพิธีฯ ลุกขึ้นยืน
– ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ
– ประธานในพิธีถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ฯ
– ประธานในพิธี อ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
– ประธานในพิธีถวายความเคารพพร้อมกับผู้ร่วมพิธี
– บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
– เข้าสู่กิจกรรม KKU USR “ชาว มข. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล” ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

การแต่งกาย  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มข. และ หน่วยงานภายนอก : แต่งกาย สีขาว หรือ ชุดสูทสุภาพ
นักศึกษา มข. : แต่งกายชุด นศ.

ขอบคุณข้อมูลจาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น