“บรรลุนิติภาวะ” นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 9-31 พ.ค. 60

0
542

IMG_9927-mini

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนิทรรศการ “บรรลุนิติภาวะ” วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. รายละเอียดโทร. 0 4333 2760