4. เวทีกลางแจ้ง (อัฒจรรย์)

0
1242

เวทีกลางแจ้ง (อัฒจรรย์) พื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วยเวทีที่ออกแบบอย่างสวยงาม อัฒจรรย์ที่มีความจุกว่า 1,000 ที่นั่ง และพื้นที่ว่างสำหรับการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย รองรับกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการแสดง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมอื่นๆ

ประเภทของผู้ขอใช้บริการสถานที่

ประเภทที่ 1 ส่วนราชการหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขอใช้ในราชการ

ประเภทที่ 2 ส่วนราชการหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 3 ส่วนราชการทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 4 หน่วยงานภาคธุรกิจหรือเอกชนนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถานที่อาคารคุ้มสีฐานหรือมหาิวทลัยขอนแก่น

อัตราค่าธรรมเนียม

เวทีกลางแจ้ง